Logo

Nákupní řád

Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

Prodejcem je společnost Citybikes s.r.o. se sídlem Nádražní 162, Pyšely, IČ 27425622, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C, vložce číslo 116182.
Zákazníkem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která při respektování těchto podmínek uzavře s prodejcem kupní smlouvu (provede nákup zboží).

2. Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím odeslaného košíku z internetového obchodu www.citybikes.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte na adrese info@citybikes.cz. Po obdržení Vaší objednávky Vás telefonicky kontaktujeme a potvrdíme převzetí objednávky a dohodneme předpokládaný termín a podmínky dodání zboží.

3. Způsob platby

Objednané zboží je možno uhradit:

Dobírkou - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Převodem - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na náš účet (č.ú.107-0202290237/0100). Po připsání částky na účet bude zboží s fakturou odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

V hotovosti - při osobním odběru v prodejně Citybikes. (nám. Svatopluka Čecha 5, 10100 Praha 10 – Vršovice od 10 00 – 19 00 každý pracovní den a od 9 00 – 12 00 v sobotu).

Platební kartou - při osobním odběru v prodejně Citybikes. (nám. Svatopluka Čecha 5, 10100 Praha 10 – Vršovice od 10 00 – 19 00 každý pracovní den a od 9 00 – 12 00 v sobotu).

Platební kartou on-line - prostřednictvím platební brány W-Platba.


4. Dodací lhůty zboží

Zboží dodáváme do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Pokud není zboží skladem, informujeme Vás telefonicky o nejbližším možném termínu dodání.

5. Způsob doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno Českou poštou nebo dopravní společností Toptrans nebo prostřednictvím služby Zásilkovna na zvolenou pobočku. S Českou poštou vám zašleme buď "balík do ruky" nebo "balík na poštu" podle Vaší preference. S Českou poštou zasíláme drobné zásilky. Se společností Toptrans objemné zásilky - zejména kola a elektrokola.  Zboží je v kartónovém přebalu posláno společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k obsluze, ..). Jiný způsob doručení/odebrání zboží je možné sjednat při telefonickém kontaktu naším pracovníkem po obdržení Vaší objednávky. Zboží je standardně baleno do obalů splňujících podmínky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Možný je též osobní odběr v prodejně Citybikes. (nám. Svatopluka Čecha 5, 10100 Praha 10 – Vršovice).

Je možné si sjednat i osobní doručení technikem Citybikes, který kolo přiveze a seřídí na místě na Vaší postavu. Tato služba je omezena pouze na doručení po Praze. Doručování probíhá zpravidla jednou týdně, vždy ve čtvrtek (po předchozí dohodě se zákazníkem).

6. Cena dopravného

Při nákupu zboží na www.citybikes.cz v ceně přesahující 2000 Kč bez DPH je dopravné po celé ČR zdarma (kromě osobní dopravy technikem Citybikes)..

  • ČP - Balík na poštu 150,- Kč,
  • ČP - Balík do ruky 180,- Kč ,
  • ČP - doporučený balíček (do 2kg) 99,- Kč
  • Toptrans, PPL (drobné zásilky) - 150,- Kč
  • Toptrans - objemné zásilky 200,- Kč
  • Osobní doručení a seřízení technikem (Praha) - 300,- Kč
  • Osobní odběr - zdarma

7. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. Pokud k Vám dorazí zásilka viditelně poškozená, zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občanskoprávní cestou.

8. Reklamace a záruka

Pro reklamaci zboží platí ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. resp. zákon č. 367/2000 Sb.). Záruční lhůta na veškeré zboží (kromě akumulátorů elektrokol - viz níže) pro zákazníky bez zadaného IČ je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Záruční lhůta na veškeré zboží pro zákazníky se zadaným IČ je dána výrobcem zboží a je uvedena v záručním listě a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Kupující je povinen při doručení zboží přepravcem zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud kupující shledá, že zboží takové vady vykazuje, je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Záruka na akumulátory (baterie) v sadě ElectroKit a u elektrokol Kolos, Columbus Antilope, Ready, Connect, Messenger a Edison je 24 měsíců na "nechemické" části baterie (tedy obal baterie, elektronika, nabíječka apod.). U "chemické" části akumulátoru (články baterie) garantujeme životnost 12 měsíců a za příplatek poskytujeme prodlouženou záruku na životnost 24 měsíců max. 800 nabíjecích cyklů. Tato záruka se vztahuje na poruchy jednotlivých článků a řídící jednotky BMS. Záruka se nevztahuje na celkové opotřebení všech článků vlivem používání nad rámec celkového garantovaného počtu 800 nabíjecích cyklů. Záruka se také obecně nevztahuje na nesprávné zacházení s baterií, např. "podbité" baterie, kdy baterie má nižší než nominální hodnotu napětí (např. v důsledku uskladnění nenabité baterie na delší dobu  v průběhu zimní sezony).

Věnujte pozornost „Návodu k obsluze /záručnímu listu“ přikládaného ke zboží, který podrobněji popisuje závady, které je možné reklamovat a podmínky uplatnění záruky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z nesprávného používání produktů, nedodržení uživatelských instrukcí, zanedbání údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pro uplatnění reklamace je třeba zaslat zboží na adresu prodejce. Při reklamaci zboží nám prosím tuto skutečnost oznamte na adrese info@citybikes.cz.
 

Při uplatnění reklamace je nutné aby zásilka obsahovala:

  • doklad o nákupu zboží (případně kopie)

  • potvrzený záruční list

  • reklamační list, kde jsou uvedeny Vaše kontaktní údaje, popis zboží, popis závady, datum a Váš podpis.

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku. V případě, že bude uplatněná vada posouzena jako vada, na kterou se vztahuje záruka, budou náklady vynaložené na přepravu v souvislosti s uplatněnou reklamací zákazníkovi nahrazeny.

Věříme, že všechny případné reklamace budou vyřízeny včas a bez problémů k vaší spokojenosti.

9. Vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží zakoupeného prostřednictvím našeho internetového obchodu má kupující v souladu s §53 odst.7 Obč. zák. č. 40/1964Sb. a zákonem č. 367/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním (nepoškozeném a neporušeném) obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Zboží musí být společně s daňovým dokladem a záručním listem odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu prodávajícího, kde pro dodržení této lhůty je rozhodné datum předání zboží k přepravě. Po jeho doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží, na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

Při vrácení zboží nám prosím tuto skutečnost oznamte na adrese info@citybikes.cz.

Zboží neposílejte na dobírku z důvodu překontrolování stavu zásilky.

10. Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.citybikes.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Dále kupující uděluje souhlas prodávajícímu k zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace zákazníka jsou prodejcem považována za diskrétní a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními, vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Prodejce údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

11. Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na stránkách prodejce. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, pro zákazníky s IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2015.